RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp

Framsida info-blad besökare2016-08-22

Nu finns ett nytt informationsblad om att bli besökare som kan användas av RFS föreningar för att sprida kunskap om verksamheten och rekrytera nya besökare.  

Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner. Besökarna kan ge nya intryck och inspirera, visa på alternativ till kriminalitet och missbruk och fungera som en länk mellan samhället och häktet eller anstalten.

Tveka inte att kontakta RFS kansli för att få mer information, kanske vill er förening få hjälp med att starta besöksgrupp!

Läs mer om RFS besöksgrupp här.

Ladda ner info-bladet här (pdf)