RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om vardagskunskap

Två unga mänLekmannamedverkan anses bidra till att ge stödet till brukaren ett mera vardagligt och medmänskligt innehåll jämfört den rena myndighetskontakten.

Det krävs inte heller att den frivilliga samhällsarbetaren har en viss yrkeskunskap, även om många har det från sina yrkesliv, utan ska bidra med sin vardagskunskap. De människor som ofta eftersöks är personer som har känslomässig förmåga och tid att möta och ge stöd till en annan människa.

Under pågående uppdrag är det viktigt att frivilligarbetaren skaffar sig den kunskapspåfyllning som behövs för att utföra sitt uppdrag så bra som möjligt. Vardagsrelationen och det mänskliga mötet ger mervärde åt insatsen.

Med vardagskunskap eller vardagskompetens menas den kunskap som de flesta av oss har och som vi tillgodogjort oss genom att umgås med andra människor och genom att vara en del av samhället. Det kan handla om att fungera i vardagen, allt ifrån att ha ett vardagligt samtal med en vän eller åka buss till att ta del av föreningsliv, kulturliv och att vara en del av samhället. Vardagskunskapen är nödvändig för att kunna ta del av demokratiska processer. En del beskriver vardagskunskapen som ”sunt förnuft”.