RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Partnerkontaktpersoner

Uppdraget som partnerkontaktperson är ett frivilliguppdrag som är kopplat till Kriminalvårdens partnervåldsprogam IDAP, Integrated Domestic Abuse Programme.

När en man döms för partnervåld och ska genomgå programmet IDAP ska frivården utse en partnerkontaktperson till kvinnan (brottsoffret). Det är enbart kvinnor som kan ta dessa uppdrag. Ett arvode utgår, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt.

Genom medlemskap i en av RFS föreningar får partnerkontaktpersoner en olycksfalls- och krisförsäkring.

I dagsläget organiserar Kriminalvårdens frivård samarbetet kring partnerkontaktpersonerna på olika sätt runt om i landet. 

Om du är kvinna och är intresserad av att ta uppdrag som partnerkontaktpersoner, kontakta närmaste frivårdskontor: http://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/vara-frivardskontor/