RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Partnerkontaktpersoner

RFS lokalföreningar i Stockholm och Umeå samarbetar med frivården kring uppdrag som partnerkontaktpersoner.

• Uppdraget som partnerkontaktperson är ett arvoderat frivilliguppdrag som är kopplat till Kriminalvårdens partnervåldsprogam IDAP, Integrated Domestic Abuse Programme.
• När en man döms för partnervåld och ska genomgå programmet IDAP ska frivården utse en partnerkontaktperson till kvinnan (brottsoffret).
• Enbart kvinnor kan ta uppdrag som partnerkontaktpersoner.
• I dagsläget organiserar Kriminalvårdens frivård samarbetet kring partnerkontaktpersonerna på olika sätt runt om i landet. I Stockholms län och Umeå (Västerbotten) har frivården ett samarbete med RFS lokalföreningar.
• Genom medlemskap i en av RFS föreningar får partnerkontaktpersoner en olycksfalls- och krisförsäkring.

Om du är kvinna och är intresserad av att ta uppdrag som partnerkontaktpersoner - kontakta:
• I Stockholms län, sara.sjoberg@kriminalvarden.se, Frivården Fridhemsplan, 08-559 383 13
• I Västerbotten, merit.kallgarden@kriminalvarden.se, Frivården Umeå, 090- 695 58 22, sara.rydberg@kriminalvarden.se, Frivården Umeå, 090- 695 58 29
• I övriga landet, kontakta närmaste frivårdskontor för att höra om de är i behov av frivilligarbetare för partnerkontaktuppdrag.
Se, http://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/vara-frivardskontor/

 


Läs mer om Stockholms frivilliga samhällsarbetare

Läs mer om Umeå frivilliga samhällsarbetare