RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Partnerkontaktperson stöd för ökad säkerhet

2011-09-01

Christina Svärding är en av de kvinnor som fått en tvådagars­utbildning av Kriminalvården och sedan dess haft ett nära samarbete med Stockholm Frivård under sina uppdrag. Uppdraget innebär att ge stöd och öka säkerheten för kvinnor­ vars partner eller före detta partner har använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende.

Christina är noga med att påpeka­ att man som partnerkontakt­person­ inte är terapeut, utan medmänniska.­ Hon kan tydligt se att stödet hon gett har hjälpt många kvinnor.

–  Man lär sig mycket om sig själv och andra människor. Jag känner stor ödmjukhet inför hela programmet IDAP och alla inblandade­: programledare och handläggare på Kriminal­vården, kvinnorna som delar med sig av sin historia och männen som är beredda att försöka förändra ett beteende.

Till andra kvinnor som funderar på att ta ett uppdrag som partner­kontaktperson säger Christina Svärding:
–  Det finns möjlighet att bidra till en förändring och uppdraget som partnerkontaktperson har ett stort medmänskligt värde. Behållningen­ är att kunna påverka situationen för dessa kvinnor, och vara en pusselbit i samarbetet för kvinnans säkerhet, även om man bara är en del av det.