RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Studiecirkeln Bättre framtid

Omslag Bättre framtid2018-03-14 

Vill du bidra till att intagna på anstalt blir bättre förberedda inför frigivningen? Bli cirkelledare för studiecirkeln Bättre framtid!

På ett antal anstalter drivs studiecirkeln Bättre framtid av frivilligorganisationer. Studiecirkeln, som kan ses som en förlängning av Visionsrummet, består av tolv träffar. 

Studiecirkelns ämnen är:

 • Kriminalvårdens arbete och ansvar inför frigivningen
 • Familj och relationer
 • Hälsa
 • Ekonomi
 • Arbete och arbetsmarknadsutbildningar
 • Fritid
 • Studier och utbildningar
 • Bostad
 • Etik och moral
 • Kriminalitet och missbruk
 • Kultur och utvärdering

Cirkelledare och resursperson

Till varje område bjuds en resursperson in. Det kan vara handläggare från Kronofogden, socialtjänsten eller en präst. Cirkelledarna ansvarar för det praktiska kring studiecirkeln och är diskussionsledare vid träffarna. Personal från Kriminalvården finns alltid med av säkerhetsskäl. 

– Även om det på anstalt redan finns många program så fyller Bättre framtid en annan funktion. Kriminalvårdens program får du gå utifrån vilket brott du begått, studiecirkeln handlar om att förbereda sig för livet efter anstalten och ta tag i sina problem med att leva i samhället. Att cirkeln leds av frivilliga är också uppskattat, berättar Thomas Karlsson, utbildare i Bättre framtid och visionsrumssamordnare.

Efterfrågan på nya cirklar

Utvärderingarna som görs i slutet av cirklarna visar att dessa är mycket uppskattat av de intagna och det finns en efterfrågan efter att starta upp nya studiecirklar. 

– Jag har varit med som resursperson och det är härligt att se hur individer växer under resans lopp. När studiecirkeln är klar får alla deltagare ett diplom och för en del är det stort. Det kan vara första gången de får bevis för att de fullföljt något som är bra, avslutar Thomas.

Fakta

 • Bättre framtid togs fram under projektet Bättre frigivning 2002-2006 som en förlängning av Visionsrummet. Styrgruppen för Visionsrummet har idag ansvar för studiecirkelns fortlevnad. NBV ansvarar för tryck av studiematerialet.
 • RFS utbildar studiecirkelledare inom lokalföreningarna. Välkommen att höra av dig till Thomas Karlsson om du vill veta mer, thomas.karlsson@rfs.se, 073-502 66 10

Ladda ner en folder om Bättre framtid