RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Visionsrum - för framtid i frihet

Logotyp för visionsrummenEtt visionsrum är ett särskilt rum på en anstalt, häkte eller ett frivårdskontor där de intagna eller frigivna får stöd att planera sitt liv i frihet.

Rummet ska vara utrustat med information som kan vara till hjälp för att förbereda en framtid utan droger och kriminalitet. Ibland arrangeras möten och andra aktiviteter i visionsrummen. Idag finns det ett tjugotal visionsrum runt om i landet.

Tre ansvariga utses

Ett visionsrum sköts om som ett samarbete mel-lan tre ansvariga personer:

 1. en intagen fungerar som en inre koordinator på anstalten.
 2. en frivilligorganisation fungerar som yttre koordinator och samarbetar med den inre koordinatorn och personalen när det gäller att samla in material till rummet och planera aktiviteter.
 3. en medarbetare på anstalten eller frivården är formellt utsedd till ansvarig kontaktperson för visionsrummet.

Rum för utveckling och inspiration

Rummet bör vara tillgängligt på regelbundna tider som är schemalagda, så att de intagna väl känner till öppettiderna. Utrustningen kan variera beroende på vilka typer av aktiviteter som arrangeras. Några exempel på material och aktiviteter som kan finnas eller arrangeras i visionsrummen är: tryckt information, information på cd-skivor, dator, skrivare, papper och pennor, anslagstavla, hyllor, whiteboard, blädderblock.

Den inre koordinatorn kan tillsammans med medarbetaren på anstalten bjuda in externa gäster för att delta på möten, ge föreläsningar eller genomföra studiecirklar. Det kan till exempel vara myndighetspersoner eller representanter från organisationer. Koordinatorernas roll är att ta fram material och att  vägleda och informera de intagna inom olika områden. Syftet är att ge de intagna möjlighet att knyta positiva kontakter med samhället utanför: skapa sociala nätverk, hitta fritidsintressen och se arbetsmöjligheter. I visionsrummen kan det också finnas information om rättigheter och skyldigheter som ger en bild av vad man som intagen kommer att möta i framtiden. Följande grundläggande utvecklingsområden ska stå i fokus:

 • socialt nätverk
 • stödja ett liv fritt från missbruk och kriminalitet
 • försörjning och sysselsättning
 • bostad
 • fritid

Nätverksmöten ringar in behovet av material

Vi rekommenderar att anstalten och de intagna upprättar kontakter och beställer material för varierande behov. Listan kan göras lång men det är alltid de intagnas behov som styr. Därför är det viktigt att koordinatorerna träffas och gemensamt kommer fram till vilket material som behövs.

Tips på informationskällor och bra samarbetspartner:

 • Arbetsförmedlingen
 • Kronofogden
 • bostadsföretag
 • behandlingshem
 • frivården
 • frivilligorganisationer
 • studieförbund
 • idrottsförbund

Kontakt

Thomas Karlsson, visionsrumsansvarigthomas.karlsson@rfs.se 08-556 068 34, 073-502 66 10