RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Besöksgrupper inom RFS

Högt stängsel med taggtrådDet finns 46 kriminalvårdsanstalter, 33 häkten och en handfull häktesfilialer i Sverige (år 2016).

Ungefär 15 av RFS 80 lokalföreningar organiserar besök på häkten eller anstalter. Ofta är det våra föreningar för lekmannaövervakare som tar initiativ och bildar besöksgrupper om det finns behov på orten. RFS arrangerar utbildning för nya besöksgrupper och bjuder in till en årlig besöksgruppskonferens. 

Om du vill bli besökare på häkte eller anstalt vänder du dig till en lokal RFS-förening som har besöksgruppsverksamhet. Om det inte finns en sådan sådan verksamhet är det möjligt för lokalföreningen att få stöd från RFS kansli för att starta upp en ny verksamhet. Är du intresserad av att veta mer om besöksgrupper på anstalt och häkten kontakta RFS kriminalvårdsombudsman, se Kontakta oss.