RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vuxna och barn utomhus tillsammans

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Många av våra medlemmar har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller stödfamiljer i någon av landets kommuner. Som medlem kan du få stöd och information genom att vara aktiv i en av riksförbundets lokalföreningar.

 

Många behöver våra medlemmars insatser:

  • 19 500 barn och vuxna med funktionsnedsättning har en kontaktperson enligt LSS
  • 4 350 barn och vuxna med funktionsnedsättning har kontaktperson eller kontaktfamilj enligt SoL
  • 18 500 barn och unga har en kontaktperson eller kontaktfamilj av annan orsak, enligt SoL.  Statistik saknas över antalet vuxna som har kontaktperson enligt SoL. *

Kontaktperson

Alla kan be att få en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris. Man kan också få en kontaktperson om man har ett kroppsligt eller psykiskt funktionshinder eller funktionsnedsättnig, eftersom man kan behöva stöd för att delta i samhället, att handla, roa sig och komma till tals. Man kan även få en kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Man ansöker om att få en kontaktperson hos socialtjänsten i kommunen där man bor.

Kontaktpersonen ska vara en kompis som man kan hitta på saker med fika, gå på bio eller gå på stan. Han eller hon ska se till att personen i fråga känner sig delaktig i samhället. Som kontaktperson har man tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer man möter i sitt uppdrag.

Kontaktfamilj och stödfamilj

Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare period eller längre tid. Då kan det kan det vara skönt att få stöd av annan familj. Påfrestningarna i familjen kan till exempel handla om vara ensamstående förälder eller om barn och ungdomar som mår dåligt. Vem som helst som har det jobbigt har rätt att be om att få en kontaktfamilj (eller stödfamilj). Om man vistas hos familj enligt LSS kallas insatsen för stödfamilj. Om man vistas hos familj enligt SoL kallas insatsen för kontaktfamilj.

Kontakt-/stödfamiljen finns där för att ge stöd och hjälp till andra familjer. Barn som har en kontaktfamilj får kanske komma dit en gång i månaden. Man gör saker tillsammans och familjen finns där för att lyssna om man behöver prata. Familjen tar emot barnet i sitt hem och hjälper också barnets föräldrar om det behövs. Kontaktfamiljen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer man hjälpt i uppdraget. För att ansöka om att få en kontaktfamilj vänder man sig till socialtjänsten i den kommun man bor. 

Uppdragen ger ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

RFS betonar värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och att de som tar uppdrag behöver stöd, utbildning och uppmuntran. RFS tycker också att det är viktigt att det finns en likvärdighet i arvoden runt om i landet och att extra ersättning bör betalas ut om ett uppdrag under en period kräver en extra stor arbetsinsats.

Socialtjänsten förmedlar uppdragen

Om du är intresserad av att ta uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj vänder du dig till den kommun där du vill ta uppdrag.

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara med i en av RFS lokalföreningar kan du få stöd i ditt uppdrag samt få en olycksfalls- och krisförsäkring. Medlemmar kan även vända sig till RFS ombudsmän för rådgivning. Hitta din närmaste förening här

* Statistik från Socialstyrelsen