RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vuxna och barn utomhus tillsammans

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Inom socialtjänsten finns uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj. 

Om kontaktperson

Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris. En kontaktperson kan också den få som har ett kroppsligt eller psykiskt funktionshinder eller funktionsnedsättning, som ett stöd i att delta i samhället, att handla, roa sig och komma till tals. Man kan även få en kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). För att ansöka om kontaktperson vänder man sig till socialtjänsten i sin kommun.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonen ska vara en kompis som man kan hitta på saker med fika, gå på bio eller gå på stan. Han eller hon ska se till att personen i fråga känner sig delaktig i samhället. Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om vad de får veta i sitt uppdrag.

Kontaktfamilj och stödfamilj

 Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare period eller längre tid. Då kan det kan det vara skönt att få stöd av annan familj. Påfrestningarna i familjen kan till exempel handla om vara ensamstående förälder eller om barn och ungdomar som mår dåligt. Vem som helst som har det jobbigt har rätt att be om att få en kontaktfamilj (eller stödfamilj). Om man vistas hos familj enligt LSS kallas insatsen för stödfamilj. Om man vistas hos familj enligt SoL kallas insatsen för kontaktfamilj. För att ansöka om att få en kontaktfamilj vänder man sig till socialtjänsten i den kommun man bor. 

Kontaktfamiljens roll

Kontakt-/stödfamiljen finns där för att ge stöd och hjälp till andra familjer. Barn som har en kontaktfamilj får kanske komma dit en gång i månaden. Man gör saker tillsammans och familjen finns där för att lyssna om man behöver prata. Familjen tar emot barnet i sitt hem och hjälper också barnets föräldrar om det behövs. Kontaktfamiljen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer man hjälpt i uppdraget. 

Uppdragen ger ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Socialtjänsten förmedlar uppdragen

Socialtjänsten rekryterar, utbildar och handleder kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer. Om du är intresserad av att ta uppdrag vänder du dig till den kommun där du vill ta uppdrag.

Läs mer om stöd i uppdraget här

En ung man Kontakt- person

Stolt över att finnas där för någon