RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Det handlar om medmänsklighet

Christer Assarsson, Lotta Kangro, IngaLill Dahlquist och Anders Dahlgren2015-01-14 

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation. I Örebro frivilliga samhällsarbetare är medlemmarna också ett stöd för varandra.

Christer Assarsson är just nu stödperson åt en ung man som tvångsvårdas enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Så länge mannen vårdades på institution blev Christers besök ett sätt att bryta isoleringen. Att träffa en ”vanlig person” och inte en anställd som ska granska eller kontrollera är ofta mycket värt. Sedan mannen slussats ut till öppenvård träffar Christer honom över en fika då och då.
Det handlar mycket om den medmänskliga biten, säger Christer. 

Uppdraget som god man eller förvaltare har också en social del, även om det framförallt innebär att hjälpa till med ekonomin och bevaka rättigheter, berättar Anders Dahlgren som är god man och förvaltare, även för ensamkommande barn. 
Många av huvudmännen har svårt med sociala kontakter och som god man blir du en del av deras kontaktnät, säger Anders.

IngaLill Dahlquist, som är ordförande för Örebro frivilliga samhällsarbetare, är för närvarande både kontaktperson, lekmannaövervakare och besökare på häktet Örebro. Det som motiverar henne att fortsätta är att hon märker att insatserna gör skillnad.

IngaLill berättar om en tvångsintagen ung kvinna som hon var stödperson åt för många år sedan. Det gick inte att få någon kontakt med henne så IngaLill var nästan på väg att ge upp, innan det lossnade. Flera år senare stod IngaLill i en affär när kvinnan knackade på hennes rygg. Hon berättade att hon var så tacksam för att IngaLill hade besökt henne.
Hon sa att enda gången hon kunde koppla av och sova det var när jag var där. Ibland är man till hjälp fastän man själv inte tror det, bara genom att finnas där, säger IngaLill.    

Lotta Kangro berättar att hon i sin roll som lekmannaövervakare ofta får i uppdrag att vidga klientens i övrigt negativa nätverk.
En kille sa till mig att jag är den enda normala person han känner, det är rätt hemskt att det ska vara så. Det gör samtidigt att min insats känns meningsfull. Att jag orkar i längden är att jag ser att det går bra för flera av dem som jag fortfarande håller kontakt med, säger Lotta.

Att få följa personer som det går bra för är något som även Anders lyfter som en drivkraft i sina uppdrag som god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. 
Det går jättebra för många ensamkommande barn, det är häftigt att se, säger han.

Ett medlemskap i en av RFS lokalföreningar ger försäkring och utbildning, men framförallt erfarenhetsutbyte.
I de här uppdragen har du ingen chef eller kollegor att prata med. Eftersom du inte kan prata med utomstående om uppdragen blir föreningen en viktig mötesplats, säger Anders.
Jag tror det är viktigt att ha föreningen för att bolla tankar och frågor kring sina uppdrag. Vi är ett stöd för varandra, säger Lotta.  

Att Örebro frivilliga samhällsarbetare välkomnar alla lagreglerade frivilliguppdrag är helt naturligt för ordförande IngaLill. Själv har hon flera gånger följt en klient/brukare från till exempel frivården till socialtjänsten, och blivit kontaktperson när uppdraget som lekmannaövervakare tagit slut. 
– Se bara på oss fyra som har flera uppdragstyper. Uppdragen har så mycket gemensamt och det skulle ju inte fungera att vara med i en förening för varje uppdrag, säger IngaLill.


En kortare version av texten finns i foldern om RFS som går att beställa eller ladda ner som pdf-fil här