RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förebygga suicid

Siv Aronsson, handläggare på patientnämnden i Stockholm:

1. Har ni på patientnämnden en särskild del i utbildningarna för stödpersoner som tar upp hur man bemöter människor med självmordstankar eller personer som gjort självmordsförsök?

– Vi säger att om patienten pratar om att ta livet av sig ska stödpersonen vända sig till oss handläggare på patientnämndens förvaltning. Då tar vi handläggare över och beslutar om vården ska kontaktas. Vi är alltid back-up och lyfter ansvaret från stödpersonen. 

– Några stödpersoner har haft patienter som suiciderat, till exempel hoppat framför ett tåg, men då har stödpersonen­ inte anat eller fått några signaler i förväg. När en sådan händelse inträffar ordnar vi så att stödpersonen får stöd från förvaltningen och ett samtal med vårdgivaren.

2. Vad behöver man som stödperson veta för att kunna hjälpa patienten, akut eller på längre sikt?

– Stödpersonerna vänder sig till oss och vi kan kontakta den aktuella vårdgivaren. Är patienten utskriven kan till exempel en psykiatrisk jourmottagning eller den psykiatriska länsakuten kontaktas.

Kommentar: Alla som tvångsvårdas har rätt att få en stödperson. Cirka
3 000 personer är intagna för psykiatrisk vård med tvång varje år. Stödpersonen är en kontakt utifrån som kommer och besöker patienten under vårdtiden.