RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur rekryteras stödpersoner

Anders Frisk, utredare patientnämnden i Luleå:

1. Hur går det till när ni får veta att en patient som tvångsvårdas vill ha en stödperson?

— Överläkaren skriver ett intyg till patientnämnden att patienten är redo för att få en stödperson. Vi har en bank med ett femtiotal stödpersoner som vi kan matcha patienterna mot. Nya stöd-personer rekryteras oftast på rekommentation, vi har aldrig annonserat. Ibland kontaktas kommunerna för att få tips om någon kontaktperon som kan tänka sig att bli stödperson. Kontaktpersonsuppdraget (i kommuner) är ett liknande uppdrag som stödpersonsuppdraget (inom landstinget) med uppgift att vara länken ut i samhället.

2. Ställer ni några särskilda krav på stödpersonen?

— Vi genomför ett två timmar långt samtal, med tyngdpunkt på bemötande och ”personsyn”. Vi har märkt att det är bra om uppdragstagaren haft en tidigare koppling till personer med den här typen av psykiska problem, men det är inget krav. Det är bra att ha lite kunskap om psykiatri för att förstå stödpersonens roll. Under samtalet brukar vi alltid ställa standardfrågan om vi får titta i kriminal-vårdens register.

3. Vilket stöd får stödpersonerna från patientnämndens sida?

— Uppdragstagarna får alltid en grundutbildning, där vi försöker ge grunden för att kunna möta en person i vården. Varje år hålls två utbildningar, vår och höst. Det är vanligt att man tar för stort ansvar  och till exempel lägger sig i vården för mycket. Vi är tydliga med att det är viktigt att inte bli för personlig med patienterna, exempelvis bjuda hem honom eller henne. Det är viktigt för stödpersonens säkerhet.

4. Tycker du att insatsen stödperson behövs?

— Absolut - de behövs! Jag tycker egentligen att det är för lite med stödperson en timma i veckan. Det är en jätteviktig funktion.