RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Patientnämnderna förebygger och försäkrar

Hans Dahlén, handläggare på patientnämndens förvaltning Stockholms läns landsting:

1) Hur arbetar ni förebyggande för att era stödpersoner ska vara beredda på riskfyllda situationer?

- Alla som ska bli stödpersoner hos patientnämnden i Stockholms län måste gå en utbildning på totalt 9 timmar under tre vardagkvällar. Då visar vi bland annat filmen Livlinan. Vi har även gjort en lathund med goda råd. Det är ett A4-blad med riktlinjer som man får med sig hem. Vi trycker mest på att man som stödperson ska undvika hembesök. Men ofta är det i kontakten med vården som det brister. Vi hade till exempel ett fall där vårdpersonalen tillätt patienten att lämna avdelningen redan vid stöd­personens första besök. Patienten blev snabbt sämre och försökte kasta sig framför en bil.

2) Erbjuder ni era stödpersoner något försäkringsskydd till exempel kris- och olycksfallsförsäkring?

- Ja, vi har en gruppförsäkring för stödpersoner, den täcker både olycksfall och överfall. Den tecknas årsvis. Två gånger har vi behövt använda den. Den ena gången handlade det om en stödperson som var på väg till ett uppdrag och hamnade i bråk med en bilist och blev nedslagen. Den andra gången var det en stödperson som halkade och bröt benet. Många av våra stödpersoner är med i en stödpersonsförening som är ansluten till RFS och är försäkrade via dem. Den försäkringen är mer heltäck­ande så att man till exempel kan få psykologhjälp vid en kris.