Borlänge: Möte arbetsgrupp – samverkan för att bryta utanförskap

Börjar

12 november 2018 08:30

Slutar

12 november 2018 12:00

Plats

Borlänge

RFS medverkar vid mötet för arbetsgruppen med representanter från frivård, socialtjänst, patientnämnd, överförmyndare samt Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare, Planering av hur de lagreglerade frivilliguppdragen bättre kan användas för att bryta segregation och öka delaktighet.

Arbetet finansierias av projektmedel från myndigheten Delmos.