Dialogmöte om frihetsberövades rättigheter och situation

Börjar

17 mars 2021 14:00

Slutar

17 februari 2021 16:00

Plats

Digitalt

Utbyte av information och erfarenheter mellan JO och aktörer i civilsamhället.
Från RFS deltar kriminalvårdsombudsmannen Märta Frank samt förbundssekreteraren Joanna Graumann Walnestedt.