Digital lunchträff med Svenska Bankföreningen – Aktuella banknyheter och dialog med ställföreträdare

Börjar

15 september 2022 11:30

Slutar

15 september 2022 12:30

Plats

Zoom

 

Välkommen på lunchträff med Richard Edlepil som är jurist inom ställföreträdarfrågor på Svenska Bankföreningen. Richard kommer att berätta om aktuella nyheter för ställföreträdare och föra en dialog med deltagarna på träffen.

Mejla gärna frågor som ni önskar att Richard tar upp till info@rfs.se senast den 8 september. Det finns också möjlighet att ställa frågor direkt till Richard under själva föreläsningen.

Torsdag den 15 september kl 11.30 – 12.30 i Zoom

Föreläsningen spelas in. Länk med inspelningen mejlas ut till anmälda deltagare och lokalföreningar i efterhand.

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation för 31 banker med verksamhet i Sverige. Svenska Bankföreningen arbetar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet, till nytta för bankernas kunder och samhället i stort. Deras mål är att den svenska banksektorn ska vara kundvänlig, stabil, effektiv och säker. Svenska Bankföreningen har bland annat tagit fram ett faktablad med information om frågor som kan uppkomma då bankärenden företas av en god man samt broschyren ”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna” som kan nås på föreningens hemsida www.swedishbankers.se.

Anmälan: via RFS webbformulär senast tisdag den 13 september.

Deltagarlänken mejlas ut till anmälda deltagare onsdag den 14 september.

Testa gärna att möteslänken fungerar i god tid innan träffen börjar så att du hinner bli bekväm med Zoom. Du kommer att placeras i ett väntrum fram tills att föreläsningen börjar.

Lunchträff Bankföreningen

Digital lunchträff med Svenska Bankföreningen – Aktuella banknyheter och dialog med ställföreträdare 15/9
  • Beskriv vilket/vilka uppdrag som frivilligarbetare du har