Eskilstuna: Kurs Stöd i årsräkning

Börjar

18 november 2020 16:30

Slutar

18 november 2020 18:30

Plats

ABF Kungsgatan 14, Eskilstuna vån 4 rum 401

Arrangör

Eskilstuna frivilliga samhällsarbetare

Kontaktuppgifter

Anmälan

Vid frågor kan du kontakta kursledare: Yvonne  Espelund (yvonne.espelund@telia.com)
Telnr: 073- 346 29 07

Ställföreträdaren ska arbeta med sitt eget material under ledning av handledare.

Medtag allt material som förteckning eller kopia av tidigare inlämnad och granskad årsräkning, blanketter, årsbesked alternativt saldobesked, verifikation, kontrolluppgifter m.m. för att du ska kunna göra din egen årsräkning. Medtag även egen räknedosa och blanketter du fått från överförmyndarkontoret.

10 platser