Göteborg: Erfarenhetsutbyte Gode män/Förvaltare

Börjar

06 april 2020 18:00

Slutar

06 april 2020 20:00

Plats

GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5

Arrangör

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

En chans för oss uppdragstagare att träffas, stödja, stärka och dela erfarenheter med varandra. Obs! Endast för medlemmar.

Anmälan till Uno Uusitalo mobil: 070 537 26 74, mail: anmalan@gbgfs.se