Karlshamn: Årsmöte

Börjar

21 mars 2019 00:00

Slutar

21 mars 2019 00:00

Plats

Rådhuset 21, Karlshamn

Ansvarig: styrelsen Västra Blekinge FS, kontakt: Claes-Göran Mårlind: claesgoran.marlind@telia.com