Falun: Föreläsning om “SIP”

Börjar

19 september 2019 18:00

Slutar

19 september 2019 20:00

Plats

återkommer gällande plats

Arrangör

Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare

Anders Ollinen – som har stor erfarenhet av vården och som varit chef för olika vårdinstanser – att informera om och prata kring SIP förkortning för “samordnad individuell plan”. En lagstadgad rättighet för alla när olyckan/sjukdomen inträffar och behov av en samordning av vårdinsatser behövs. Det är regionen och kommunen som är skyldiga att upprätta en plan med insatser från såväl sjuk- och hälsovården som socialtjänsten. Kom och ta del av Anders kunskaper och erfarenheter!

Anmäl dig till arrangemang

  • Om du vill skicka med ett meddelande till arrangören så kan du göra det här. Gäller det kostavvikelser ska du mejla detta direkt till arrangören, för säkrare hantering av känsliga personuppgifter.

Om personuppgifter

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och våra lokalföreningar är måna om att hantera personuppgifter korrekt. Utöver de obligatoriska uppgifterna (markerade med * här ovan) är vi tacksamma för om du kontaktar arrangören direkt angående eventuella kostönskemål eller andra särskilda behov.