Medlemsmöte i Korskyrkan Jönköping

Börjar

25 oktober 2021 18:30

Slutar

25 oktober 2021 20:30

Arrangör

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

Kontaktuppgifter

Mer information kommer senare.

Vi får besök av personal från överförmyndarenheten som berättar om sin verksamhet.

Tillfälle ges att ställa frågor.