RFS bjuder in till nationellt erfarenhetsutbyte om stödpersonuppdraget

Börjar

27 oktober 2022 18:00

Slutar

27 oktober 2022 20:00

Plats

Digitalt

Den 27e oktober så bjuder RFS in till ett digitalt erfarenhetsutbyte via Zoom för stödpersoner inom psykiatrin. Hur upplever du ditt engagemang? Vad är svårt i mötet med patienten eller personalen? Vad är det som är mest givande med att vara frivillig volontär inom tvångsvården?

Erfarenhetsutbytet är öppet för alla som vill diskutera och byta tankar rörande uppdraget, både medlemmar och utomstående.

Varmt välkomna!

Kontakt; Erik Åhlin erik.ahlin@rfs.se eller 070-976 12 11