Ordförandeforum – samverkan inom styrelserna för lokalföreningar och Riksförbundet

Börjar

26 januari 2022 16:30

Slutar

26 januari 2022 18:30

Plats

Digitalt i Zoom

RFS förbundsordförande och förbundsstyrelse bjuder in till samverkan med lokalföreningarna. Mötet sker i Zoom. Två representanter från varje lokalförening kan delta, exempelvis ordförande och en ytterligare medlem (max två deltagare från varje lokalförening). Kontakta din lokalförening om du är intresserad av att delta på mötet.

Ingen anmälningsplikt, en ZOOM-länk skickas ut per möte till samtliga lokalföreningarnas mejladress så vidaredistribuerar ni till de som har möjlighet att deltaga.