RFS deltar på styrgruppsmöte Visionsrummet

Börjar

20 maj 2022 09:30

Slutar

20 maj 2022 12:00

Plats

Kriminalvården HK, regionen Liljeholmen Stockholm

Kriminalvården och organisationer från civilsamhället