RFS håller digitalt seminarium om Rättspsykiatrin

Börjar

15 november 2022 00:00

Slutar

15 november 2022 00:00

Plats

Digitalt

Föreläsning: Mer brukarinflytande i rättspsykiatrin

Medverkande: Emelie Lundin (projektledare NSPH) och Sten Lundin (rådgivare hos NSPH brukarperspektiv rättspsykiatri)

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Många upplever också ett stort självstigma. Visst arbete görs för att involvera patienter och anhöriga i vården, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta bedriver NSPH Arvsfondsprojektet ”Inflytande i rättspsykiatrin” – i samarbete med rättspsykiatrin i Stockholm, Katrineholm, Örebro, Vadstena, Växjö och Säter. Där utforskas och provas olika metoder för att kunna öka inflytandet för den som är patient eller anhörig.

Sten Lundin, rådgivare Inflytande i rättspsykiatrin (NSPH)
Jag har alltid varit samhällsengagerad och föreningsaktiv. Utbildad mentalskötare sedan 1995 och har dömts och vårdats inom rättspsykiatrin i 3 år. Jag har diagnos bipolär sjukdom och arbetar nu inom projektet Inflytande i rättspsykiatrin.

Emelie Lundin, projektledare Inflytande i rättspsykiatrin (NSPH)

Jag har min bakgrund inom process- och utvecklingsinriktat arbete hos civilsamhället och folkbildningen, genom framför allt Studieförbundet Vuxenskolan – där jag tidigare jobbat i drygt 15 år med samverkan mellan ideell och offentlig sektor. Nu arbetar jag för ett ökat brukarinflytande i rättspsykiatrin hos NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).