RFS kansli deltar i SiS Brukarråd

Börjar

07 november 2023 10:00

Slutar

07 november 2023 12:00

Plats

Stockholm

RFS är en av de civilsamhällesorganisationer som ingår i SiS Brukarråd. SiS Brukarråd leds av generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson Hollmark. Aktuella frågor som diskuteras i brukarrådet är bl a utvceklingsarbetet inom missbruksvården (LVM) och barn och ungas situation på SiS institutioner.