RFS kansli deltar i SiS Brukarråd

Börjar

17 februari 2023 10:00

Slutar

17 januari 2023 12:00

Plats

Stockholm

RFS är en av de civilsamhällesorganisationer som ingår i SiS Brukarråd. SiS Brukarråd leds av generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson Hollmark. Aktuella frågor som diskuteras i brukarrådet är bl a utvceklingsarbetet inom missbruksvården (LVM) och barn och ungas situation på SiS institutioner.