RFS träffar Kriminalvårdens huvudkontor

Börjar

06 september 2019 10:00

Slutar

06 september 2019 14:00

Plats

Norrköping

Syftet med träffen är en gemensam workshop om hur arbetet med att använda lekmannaövervakare i samband med verkställigheten kan utvecklas.