RFS träffar SiS-utredarna

Börjar

19 juni 2019 10:00

Slutar

19 juni 2019 11:00

Plats

Stockholm

RFS träffar utredarna vid Statskontoret som fått i uppdrag att göra en översyn av SiS, Statens institutionsstyrelses verksamhet. RFS ska berätta om de lagreglerade frivilliguppdragen och vår erfarenhet av samverkan mellan myndighet och civilsamhälle.

Läs mer om översynen här