Samverkansforum för lokalföreningar

Börjar

29 mars 2023 18:00

Slutar

29 mars 2023 19:30

Plats

Digitalt via Teams

Kontaktuppgifter

jennica.simesgarden@rfs.se

Alla medlemmar i RFS lokalföreningar är välkomna på samverkansforum med förbundsordförande Jennica Simesgården! Syftet med mötet är att ge medlemmar i RFS möjlighet att påverka förbundet, möjlighet till stöd för lokalföreningarna och ge medlemmar insyn i styrelsens och kansliets arbete. Mejla jennica.simesgarden@rfs.se för att lämna förslag på frågor att ta upp på samverkansforumen.

Ingen föranmälan behövs för att delta. Klicka här för att ansluta till mötet