Samverkansforum för lokalföreningar

Börjar

29 mars 2023 18:00

Slutar

29 mars 2023 19:30

Plats

Digitalt i Teams

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården bjuder in medlemmar i RFS lokalföreningar. till digitala samverkansforum. Samverkansforumen syftar till att ge medlemmar i RFS möjlighet att påverka förbundet. Möjlighet till stöd för lokalföreningarna och ger medlemmarna insyn i styrelsens och kansliets arbete.

Mötet sker i Teams. Ingen föranmälan behövs för att delta. Anmälningslänkarna läggsupp i anslutning till mötesdatumet..

Länk till mötet hittar ni här: