Samverkansforum för lokalföreningar

Börjar

21 september 2022 18:00

Slutar

21 september 2022 19:30

Plats

Teams (länk publiceras senare)

Kontaktuppgifter

Förbundsordförande Jennica Simesgården jennica.simesgarden@rfs.se

 

Alla medlemmar i RFS lokalföreningar är välkomna på samverkansforum med förbundsordförande Jennica Simesgården! Syftet med mötet är att ge medlemmar i RFS möjlighet att påverka förbundet, möjlighet till stöd för lokalföreningarna och ge medlemmar insyn i styrelsens och kansliets arbete. Mejla jennica.simesgarden@rfs.se för att lämna förslag på frågor att ta upp på samverkansforumen.

Ingen föranmälan behövs för att delta. Anslutningslänken kommer att publiceras här när mötet närmar sig.