Stockholm: RFS håller gemensam utbildning med Röda korset

Börjar

17 oktober 2018 16:00

Slutar

17 oktober 2018 18:00

Plats

Stockholm

RFS och Rädda barnen håller gemensam utbildning för gode män till ensamkommande barn. Stockholms Överförmyndarverksamhet

Ansvarig Elin Molander