Enkät – Trygga din ekonomiska framtid

Enkät – Trygga din ekonomiska framtid

Vi vill veta vad du tycker!


Enkät – Trygga din ekonomiska framtid

Vi vill veta du tycker om fortbildningen Trygga din ekonomiska framtid. Klicka i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din upplevelse, och komplettera gärna ditt svar med en kommentar.

Tack för din medverkan!