Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar jan – juni

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar jan – juni

Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett.

Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller 08-556 068 30 om du har frågor om detta formulär.

Vänligen skicka formuläret senast den 9 augusti 2022.

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

  • Här kan du kryssa i fler än ett alternativ genom att antingen trycka på ctrl (control) eller command på ditt tangentbord medan du klickar i fler punkter. Fungerar inte det, använd fritextsfältet nedan.
    Om ni inte samarbetat med några aktörer kan frågan hoppas över.
  • Exempelvis överförmyndarnämnden, kriminalvården etc.
  • Ex: informerat på någon myndighet, delat ut broschyrer eller annat.
  • Anordnat egna, tipsat om erbjudanden från RFS kansli, i samarbete med myndigheter eller annat?