Kunskapsbank

Kunskapsbank

Om radio- och tv-avgift

Skyldigheten att betala radio- och tv-avgift har ifrågasatts och diskuterats i många år. Vem ska betala? Varför ska man betala? Vart går pengarna? Vad händer om man inte betalar? Detta är särskilt intressant för dig som ska tillvarata din huvudmans intressen.


RFS volontärjurist Linda M har tagit fram en text som redogör för vem som är skyldig att betala avgiften och under vilka förutsättningar.

Ladda ner texten som pdf