Kunskapsbank

Kunskapsbank

Om särskild postadress för huvudmän

Svensk Adressändring AB (SvAAB) har fått in ett antal frågor kopplade till hur adresser ska anges för huvudmän som ska ha sin post ställd till sin gode man eller förvaltare. Här kan du läsa att de rekommenderar särskild postadress och hur det fungerar.


SvAAB har noterat att denna fråga hanteras lite olika i olika fall: i vissa fall används särskild postadress i folkbokföringen, ibland i kombination med att c/o-adress anges, och i andra fall tillämpas inte c/o eller särskild postadress.

Svensk Adressändring och postoperatörerna tillsammans med PTS rekommenderar att särskild postadress används i folkbokföringen i kombination med att c/o uppges vid anmälan av särskild postadress i de fall det behövs (till exempel kan c/o-adress behövas om huvudmannens namn inte står på dörren). Huvudmannens särskilda postadress kan enkelt bytas vid behov, men observera att om c/o-adress är registrerad går det inte att beställa en eftersändning vid byte av huvudmannens adress. I dessa fall måste man istället ändra adressen hos Skatteverket och därefter informera alla avsändare om den nya adressen på egen hand.