Kunskapsbank

Kunskapsbank

Faktablad om frivilliga samhällsarbetares värde (2014)

660 miljoner kronor per år skulle det kosta att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser som RFS medlemmar gör i hela landet.


Den tid RFS medlemmar lägger på sina frivilliguppdrag motsvarar 1 528 heltidstjänster. Uträkningen baseras på en månadslön om 25 400 kronor inklusive sociala avgifter, ingångslönen för en nyexaminerad socionom utan arbetslivserfarenhet.

RFS medlemmar utför cirka 14 procent av de uppskattningsvis 150 000 lagreglerade frivilliguppdrag som utförs i Sverige varje år. Om samtliga uppdrag skulle ersättas av tjänstemannatid skulle det motsvara 5 miljarder kronor, förutsatt att den tid RFS medlemmar lägger ner på uppdragen är representativt för alla.

Ladda ner faktabladet (pdf)