Kunskapsbank

Kunskapsbank

Faktablad om RFS och medlemmarnas insatser (2013)

Det här är ett tvåsidigt blad som beskriver våra uppdrag och vad du får som medlem i RFS på ett mycket kortfattat sätt.


Vem som helst är välkommen att skriva ut bladet och och sprida det till exempel bland kollegor, lekmannaövervakare, frivården, socialtjänsten, överförmyndare eller anhöriga.

Kontakta gärna oss på kansliet om du vill veta mer om vår verksamhet eller vill komplettera med mer information kring ett särskilt uppdrag.

Ladda ner faktabladet om RFS och medlemmarnas insatser (787 kb), öppnas i nytt fönster