Kunskapsbank

Kunskapsbank

Nära dig (2001)

Nära dig handlar om frivilliguppdraget kontaktperson och stödfamilj enligt LSS. Skriften vänder sig i första hand till dig nyligen blivit kontaktperson eller är intresserad av att bli det.


Skriften innehåller intervjuer, information om uppdragen, etiska riktlinjer och hänvisningar till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kostnad för porto tillkommer.

Beställ skriften “Nära dig” (2001)