Kunskapsbank

Kunskapsbank

Att vara besökare på häkte och anstalt

Målet med RFS besöksverksamhet på häkten och anstalter är att bryta isoleringen för de intagna.


Det här är ett material som kan användas för att introducera nya medlemmar i besöksgrupper på häkten och anstalter eller för att starta upp nya grupper.

Här får du tips om hur du planerar och organiserar besöksverksamhet på häkten och anstalter och inspiration för att värva medlemmar.

Beställningsnummer: 4967
Uppge vilken förening du tillhör och artikelnummer

Kriminalvården
Huvudkontoret
Digitaltryck
601 80 Norrköping
digitaltryck.hk@kriminalvarden.se