Kunskapsbank

Kunskapsbank

Kurs för lekmannaövervakare (2008)

Ett material för dig som utbildar lekmannaövervakare inom RFS eller frivården.


Här får du en introduktion till vad som förväntas av dig som tar ett uppdrag som lekmannaövervakare. Vi ger en kort presentation av frivården och programverksamheten inom Kriminalvården. Innehåller också en checklista med råd och stöd, samt fallbeskrivningar.

Beställningsnummer: 4757
Uppge vilken förening du tillhör och artikelnummer

Kriminalvården
Huvudkontoret
Digitaltryck
601 80 Norrköping
digitaltryck.hk@kriminalvarden.se