Kunskapsbank

Kunskapsbank

Studiematerial för gode män och förvaltare med inriktning på psykiska funktionshinder (2006)

En sammanställning av temautbildningar kring psykiska funktionshinder.


Det här studiematerialet informerar om innebörden av att ha ett visst funktionshinder och vad du som är god man bör tänka på i ditt bemötande. Vi tar upp vad huvudmännen har rätt till och hur lagar och regler fungerar.

Utgiven med stöd av Allmänna arvsfonden i samarbete med Hjärnskadeförbundet hjärnkraft, Riksföreningen autism och schizofreniförbundet.

Materialt är kostnadsfritt, men beställaren betalar för portokostnaden.

Beställ “Studiematerial för gode män och förvaltare med inriktning på psykiska funktionshinder (2006) genom att mejla till info@rfs.se