Forumsvar skapade

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Medskick till ny utredning på godmansområdet? #9865
  ThDRE3ri1p5GUTr
  Deltagare

  Hej Linus!

  Vi delar din uppfattning om behovet av en nationell myndighet. Vi tror att många frågor skulle tjäna på att samordnas nationellt. Den kommande utredningen kommer att se över behovet av en nationell myndighet och från RFS håll kommer vi att fortsatt påtala fördelarna med en sådan. Tack för att du delar med dig av konkreta förslag som vi kan bistå utredningen med!

  Vad gäller din andra tanke om skulder så är det förstås en väldigt relevant fråga även om den inte helt faller inom RFS verksamhetsområden. Kanske detta är en fråga som Bankföreniningen har ytterligare tankar kring.
  /Elin RFS

  som svar på: Medskick till ny utredning på godmansområdet? #9864
  ThDRE3ri1p5GUTr
  Deltagare

  Hej Hans!
  Vi delar din åsikt om behovet av ett gemensamt forum för samtliga intressenter att arbeta för gemensamma riktlinjer. I projektet Rollkoll tog vi fram en modell för aktörsmöten för aktörerna kring personer som har god man. Om detta kan du läsa mer här: https://rfs.se/om-rfs/projekt/rollkoll/lokal-samverkan/lokala-samverkansmoten/
  Under projeket genomfördes mötena på initiativ av överförmyndarverksamhetrna i kommunerna men självklart finns det möjlighet för andra myndigheter eller intressenter att ta initiativ till lokala aktörsmöten. Har du ytterligare frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på kansliet!
  /Elin RFS

  som svar på: Medskick till ny utredning på godmansområdet? #9480
  ThDRE3ri1p5GUTr
  Deltagare

  Hej Henrik!

  Många med dig har påpekat utmaningar med att en god man inte kan använda bank-id för sin huvudmans räkning. Många tjänster idag förutsätter användning av bank-id vilket också medför svårigheter för den gode mannen i sitt uppdrag. Vi tar med oss denna fråga i vår sammanställning till utredningen!

  /Elin Molander RFS

  som svar på: Skrifterna klara! #5475
  ThDRE3ri1p5GUTr
  Deltagare

  Hej Ingrid!

  Stort tack för dina positiva kommentarer!
  Skrifterna är tänka att användas på precis det sätt du beskriver, som en utgångspunkt för god man (och förstås även andra aktörer) och barnet att gå igenom uppdraget tillsammans.

  Skriften: Vad ska en god man hjälpa mig? finns nu också översatt till arabiska, dari och tigrinja. Översättningarna finns på RFS hemsida att ladda ner: http://www.rfs.se/bestall-minratt 

  Till vår stora glädje har skrifterna fått ett varmt välkomnande och är nu slut i lager. Tryckta material på svenska, arabiska, dari och tigrinja kommer att finnas till hösten!

  /Elin, projektledare

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)