Forumsvar skapade

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 79 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar till: Köp av bostadsrättslägenhet #9493

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Det låter som ett bra erbjudande till din huvudman. Jag tycker att du ska börja med att få erbjudandet på pränt och granskat av överförmyndaren. Även om
  jag varit ställföreträdare i dryga 25 år, och i ungefär lika många kommuner, är det svårt att förutsäga vad just ”din öf” tänker? Jag hade försökt få detta godkänt – utifrån den information du lämnat.

  som svar till: Betalar inte ut arvodet trots påminnelser #9485

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Hej Gunnel!
  Du ska skriva en formell faktura till nye god man och ställa den till fd huvudman. (Fakturamallar finns i ex Word). Ange: ”enligt bifogat arvodesbeslut från överförmyndaren”. Skriv också sista betaldatum (ex 20 dagar framåt), samt ”om betalning sker efter förfallodag kommer ränta på beloppet att tas ut i enlighet med räntelagen”. Väljer du att göra en påminnelse så ska du ange att ”vid eventuell påminnelse tillkommer påminnelseavgifter om xx kr (60 kr är vanligt belopp). Spara all korrespondens och om du sedan ändå inte fått betalt så vänder du dig till Kronofogden och ber att få hjälp att få betalt. Det kostar inte något för dig utan kostnaderna läggs på huvudmans arvode. Det är viktigt att du kan visa till Kronofogden att du försökt få betalt. Därför bör kommunikationen med nye god man vara skriftligt korrekt och dokumenteras.

  som svar till: Banklån på fastighet #9451

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Har du blivit nekad trots att du gått in med ett registerutdrag som visar vad ditt uppdrag är, så låter det konstigt för mig. Om banken är regid och inte går att diskutera med så kan du antingen begära ut senaste deklarationen från skatteverket och/eller be att överförmyndaren begär in uppgifterna.

  som svar till: Extraordinära förvaltningsåtgärder #9411

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Då får du försöka att, så långt möjligt, försöka företräda din huvudmans önskemål och, i samråd med personal i boendena, välja ut det som ska med. Om du har bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person är det okej att hjälpa huvudman att välja. Du får naturligtvis packa om du vill men inte ta för givet att arvode ges för detta. En del överförmyndare medger visst arvode för att man hjälper till utöver uppdragets innehåll, men då bör man göra upp detta i förväg.

  Jag ser inget extra ordinärt i alla fall.

  som svar till: Extraordinära förvaltningsåtgärder #9409

  Tommy Ekman
  Deltagare

  I ett godmanskap har huvudman kvar sin rättshandlingsförmåga och god man är mer att betrakta som ”rådgivare”. Huvudman måste bestämma vad som ska med.,Kan hen inte det så får du undersöka om det finns möjlighet att magasinera det som inte ryms i nya boendet. Jag kan inte se något ”extraordinärt” i det du berättat.

  som svar till: Extraordinära förvaltningsåtgärder #9407

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Hej!
  Du får anlita ett företag för huvudmans räkning. Det kan finnas de som kan utföra arbetet med RUT-avdrag. Ta in offerter från ett par olika.

  Om du av någon anledning skulle vilja göra jobbet till huvudman (vilket inte ingår i ditt uppdrag) så bör du dels fråga överförmyndaren på din ort om du får göra det, samt avtala om ersättning ifall överförmyndaren godkänner att du hjälper till.

  Jag rekommenderar att du har den ansvarsförsäkring man kan teckna om man har medlemskap i sin lokala god man förening.


  Tommy Ekman
  Deltagare

  Mitt spontana svar blir: Nej! Lika lite som förvaltare bör vara kontaktperson. Huruvida det är lagligt eller inte vet jag ej, men det känns olämpligt. Du frågar om råd. Jag avråder.

  som svar till: Arvodesriktlinjer #9085

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Öf brukar stödja sig på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstings förbund (SKL). Detta är ju dock precis vad det heter – riktlinjer! Dvs inget tvingande för varje enskild öf. Till de relativt nya ställföreträdare som frågar om arvoden brukar jag alltid framhålla;
  -det är viktigt att du förstår att det inte är ett jobb du ersätts för utan ett förtroendeuppdrag,
  -var noga med att föra anteckningar så att du kan redovisa vilken insats du gjort så noga som möjligt,
  -överklaga alltid arvodesbeslut som du tycker är felaktiga. (Det händer att öf gör fel och då kan beslutet ändras innan det går till Tingsrätten. Man adresserar överklagandet till Tingsrätten men sänder det till öf).

  Om du är intresserad av Sveriges Kommuners och Landstings förslag till ersättningsregler så kan du gå in på http://skl.se/ och söka på cirkulär C 07:74.

  som svar till: Bankkort #9004

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Jag uppfattar egentligen ingen fråga? Du kan själv ha uttagskort för huvudmans konto för egna medel.

  Visst är det möjligt att det kan finnas boenden som inte accepterar att använda kort men då får du utarbeta ett system där du lämnar kontanter mot kvittens. Och sedan är personalen skyldiga att föra kassabok och spara kvitton så att du kan kontrollera vad som skett. Det är ställföreträdaren som utför den tillsynen och inte överförmyndaren.

  Att i dagens läge välja kontanter istället för betalkort känns tungarbetat för personal på boendet. Försök lirka lite med chefen och samtala då också om att många affärer idag är kontantfria.

  som svar till: Huvudmans skyldighet att ersätta #8884

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Också arbetsgivaren måste ha en ansvarsförsäkring. Var det den anställdes egendom eller boendets? Finns det en hemförsäkring för huvudman så tycker jag att de får lösa tvisten om vem som ska betala. Det är inte alls självklart att den boende (huvudmannen) är betalningssnsvarig. Varför? Är det boendets surfplatta så har de en försäkring. Var det en privat surfplatta får man fråga ansvariga om de gett medgivande för den anställde att bruka den på arbetstid?

  som svar till: Bankkort #8842

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Du behöver inte byta bank. Starta nytt konto tilll huvudmannen och kortet i hens namn.

  som svar till: Magasinering av huvudmans bohag #8726

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Är det godmanskap och huvudman kan uttrycka sin vilja så är det huvudmans önskemål du ska följa. Det är inte överförmyndaren som sköter ärendet utan det gör du. Finns det ekonomi att magasinera bohag och du finner detta lämpligast så gör så. Är ekonomin ansträngd och anhörig kan härbärgera bohag måste du göra en förteckning på vad du satt hos den anhörige. Den listan bör i så fall undertecknas av den anhörige, huvudmannen (/ dig om inte huvudman kan förstå vad saken gäller) samt gärna bevittnas av ett par utomstående personer. Var noga med att anteckna att huvudman ska ha tillträde till de magasinerade sakerna vid behov.

  som svar till: lämna pengar #8270

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Förnärvarande har jag; Danske Bank, Fristående Sparbank, ICA bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar bank, Nordea, Swedbank. Alla ger ut kort med koppling till transaktionskonto. Jag har enbart förvaltarskap.

  som svar till: Flytt #8164

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Att bestämma var en huvudman ska bo ingår inte i ett godmansförordnande. Om du anser att anhöriga, i ditt ärende, fattat beslut som är mot din huvudmans vilja, eller försämrar huvudmans levnadsvillkor, så bör du samråda med en boendehandläggare, biståndshandläggare och överförmyndaren.

  som svar till: Flytt #8162

  Tommy Ekman
  Deltagare

  I ett godmanskap behåller huvudman sin rättshandlingsförmåga och beslutar själv var hen vill bo. Så förutsatt att anhörig tillfrågat din huvudman så är det helt okej att flytta. Du behöver inte göra annat än hjälpa till med att ändra vistelseadress hos Skv, försäkringsbolag och överförmyndaren. Naturligtvis bör du kontrollera att kontraktet är ok och att det gamla sägs upp.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 79 totalt)