Forumsvar skapade

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 74 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar till: Arvodesriktlinjer #9085

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Öf brukar stödja sig på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstings förbund (SKL). Detta är ju dock precis vad det heter – riktlinjer! Dvs inget tvingande för varje enskild öf. Till de relativt nya ställföreträdare som frågar om arvoden brukar jag alltid framhålla;
  -det är viktigt att du förstår att det inte är ett jobb du ersätts för utan ett förtroendeuppdrag,
  -var noga med att föra anteckningar så att du kan redovisa vilken insats du gjort så noga som möjligt,
  -överklaga alltid arvodesbeslut som du tycker är felaktiga. (Det händer att öf gör fel och då kan beslutet ändras innan det går till Tingsrätten. Man adresserar överklagandet till Tingsrätten men sänder det till öf).

  Om du är intresserad av Sveriges Kommuners och Landstings förslag till ersättningsregler så kan du gå in på http://skl.se/ och söka på cirkulär C 07:74.

  som svar till: Bankkort #9004

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Jag uppfattar egentligen ingen fråga? Du kan själv ha uttagskort för huvudmans konto för egna medel.

  Visst är det möjligt att det kan finnas boenden som inte accepterar att använda kort men då får du utarbeta ett system där du lämnar kontanter mot kvittens. Och sedan är personalen skyldiga att föra kassabok och spara kvitton så att du kan kontrollera vad som skett. Det är ställföreträdaren som utför den tillsynen och inte överförmyndaren.

  Att i dagens läge välja kontanter istället för betalkort känns tungarbetat för personal på boendet. Försök lirka lite med chefen och samtala då också om att många affärer idag är kontantfria.

  som svar till: Huvudmans skyldighet att ersätta #8884

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Också arbetsgivaren måste ha en ansvarsförsäkring. Var det den anställdes egendom eller boendets? Finns det en hemförsäkring för huvudman så tycker jag att de får lösa tvisten om vem som ska betala. Det är inte alls självklart att den boende (huvudmannen) är betalningssnsvarig. Varför? Är det boendets surfplatta så har de en försäkring. Var det en privat surfplatta får man fråga ansvariga om de gett medgivande för den anställde att bruka den på arbetstid?

  som svar till: Bankkort #8842

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Du behöver inte byta bank. Starta nytt konto tilll huvudmannen och kortet i hens namn.

  som svar till: Magasinering av huvudmans bohag #8726

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Är det godmanskap och huvudman kan uttrycka sin vilja så är det huvudmans önskemål du ska följa. Det är inte överförmyndaren som sköter ärendet utan det gör du. Finns det ekonomi att magasinera bohag och du finner detta lämpligast så gör så. Är ekonomin ansträngd och anhörig kan härbärgera bohag måste du göra en förteckning på vad du satt hos den anhörige. Den listan bör i så fall undertecknas av den anhörige, huvudmannen (/ dig om inte huvudman kan förstå vad saken gäller) samt gärna bevittnas av ett par utomstående personer. Var noga med att anteckna att huvudman ska ha tillträde till de magasinerade sakerna vid behov.

  som svar till: Återkoppla om bankfrågor! #8287

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Det förutsätter att den sjuke upprättat en sk Framtidsfullmakt.

  som svar till: lämna pengar #8270

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Förnärvarande har jag; Danske Bank, Fristående Sparbank, ICA bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar bank, Nordea, Swedbank. Alla ger ut kort med koppling till transaktionskonto. Jag har enbart förvaltarskap.

  som svar till: Återkoppla om bankfrågor! #8269

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Enligt min uppfattning är diskussioner om hur bankerna fungerar fullständigt meningslösa. På en ort har A-banken bäst service, på en annan fungerar B-banken mycket bättre. Jag har haft uppdrag på många orter i snart 25 år och har bara påträffat en (1) bank som fram till 2019-01-01 inte fungerar så att ställföreträdare kunnat använda Internetlösningar. Detta är nu löst och därför nämner jag inte den banken. Annars är det ju så att jag kan få bra service hos A-bankens kontor i Hässleholm medan A-banken i Kristianstad inte har samma goda service.

  som svar till: Flytt #8164

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Att bestämma var en huvudman ska bo ingår inte i ett godmansförordnande. Om du anser att anhöriga, i ditt ärende, fattat beslut som är mot din huvudmans vilja, eller försämrar huvudmans levnadsvillkor, så bör du samråda med en boendehandläggare, biståndshandläggare och överförmyndaren.

  som svar till: Flytt #8162

  Tommy Ekman
  Deltagare

  I ett godmanskap behåller huvudman sin rättshandlingsförmåga och beslutar själv var hen vill bo. Så förutsatt att anhörig tillfrågat din huvudman så är det helt okej att flytta. Du behöver inte göra annat än hjälpa till med att ändra vistelseadress hos Skv, försäkringsbolag och överförmyndaren. Naturligtvis bör du kontrollera att kontraktet är ok och att det gamla sägs upp.

  som svar till: Hyresgästförening #8101

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Är förordnandet ett godmanskap så bör du först fråga vad huvudmannen vill. I ett godmanskap behåller huvudmannen rättshandlingsförmågan och gode mannen fungerar som en ”kvalificerad rådgivare”. Kanske betyder medlemskap i hyresgästföreningen mycket för den upplevda tryggheten? I ett förvaltarskap avgör du däremot själv om du anser dig ha kunskaper att själv ex kunna föra huvudmans talan i en eventuell intressekonflikt.


  Tommy Ekman
  Deltagare

  Ja! Om det är godmanskap blir svaret att: om det är din huvudmans vilja.

  • Det här svaret redigerades 6 månader, 3 veckor sedan av  Tommy Ekman.
  som svar till: När en person vägrar betala gm arvodet #6899

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Du ska börja med att skriva en formellt korrekt faktura (räkning) till din fd huvudman och ange det belopp överförmyndaren beslutat du ska ha i arvode. På faktura ska finnas sista betaldag samt att ränta utgår därefter. Dessutom bör du ange att utebliven betalning kan leda till att ärendet lämnas vidare för indrivning. Sedan är det upp till dig om du vill påminna. Får du inte betalt så ska du överlämna ärendet till Kronofogden. Det är då viktigt att du sänt ut en räkning och kan dokumentera vad du gjort för att få ditt arvode. När Kronofogden tagit hand om ärendet medför det en extra kostnad för din fd huvudman. Du behöver inte betala något.

  som svar till: Årsredovisa nytt uppdrag #5491

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Du ska redovisa inkomster och utgifter från det datum du tillträdde (8 juni) och till årets slut (31 december).

  Lycka till med ditt uppdrag!

  som svar till: Kan man köpa saker online till huvudman? #5486

  Tommy Ekman
  Deltagare

  Hej!
  Jag ser inga problem med att handla via internet. Det är förstås att föredra om du använder dig av din huvudman:s konto. Man ska ju inte, som bekant, undvika att blanda sin egen ekonomi med huvudmannens.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 74 totalt)