Medlemsservice

Medlemsservice

Godmanspanelen

Godmanspanelen är en grupp av erfarna gode män och förvaltare som hjälper till att svara på frågor och dra i gång diskussioner i medlemsforumet.


Ofta finns det inte en enda lösning på ett problem utan många tänkbara alternativ. Det kan också vara svårt att själv hitta en lösning på ett problem och då kan det vara intressant att få veta vad andra har gjort. Godmanspanelens uppgift är att vara extra aktiv på forumet och hjälpa till att besvara de frågor som inkommer.

På sikt är tanken att panelen även ska bestå av medlemmar med olika sorters lagreglerade frivilliguppdrag.

Godmanspanelen består just nu av två medlemmar: Ingrid och Tommy. RFS kansli bevakar också frågorna som kommer in.


Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. Ta chansen och diskutera frågor som rör ditt godmansuppdrag eller nyheter på området här!

Ny kraft ger svar i RFS godmansforum


Tommy – en erfaren god man

Tommy Ekman är medlem i RFS godmanspanel sedan 2014. I forumet bidrar Tommy med sina erfarenheter kring godmans- och förvaltarskap.

Tommy – en erfaren god man