Om RFS

Om RFS

Program för konferens och årsmöte, 5 maj samt 8-9 maj 2021

Årets konferens och årsmöte genomförs digitalt via Zoom. För att delta behöver du en dator med internetåtkomst.

ONSDAG, 5 MAJ

18.00 – 20.00: Inspirationsföreläsning om ideellt engagemang
Volontärbyrån presenterar aktuell statistik och fakta samt ger en nulägesanalys av hur det ideella engagemanget ser ut i Sverige. Föreläsningen innehåller tips på hur deltagarna kan rekrytera fler medlemmar till sina föreningar. Deltagarna kommer också att involveras och få identifiera aktuella utmaningar samt få tips på lösningar. Föreläsningen äger rum i Zoom och är öppen för alla medlemmar i RFS lokalföreningar. Maxantal: 500 personer.

Sista anmälningsdag för Volontärbyråns föreläsning har nu passerat och anmälan är därmed stängd.

LÖRDAG, 8 MAJ

Från kl. 10.00-14.00 (med lunch och pauser däremellan) är konferensen öppen för alla RFS medlemmar. Anmälan gäller oavsett om du avser att delta under hela programmet, eller om du bara tänkt delta under en av punkterna. Sista anmälningsdag har nu passerat.

10.00: Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen välkomnar via Zoom 

10.30 – 11.00: Paus

11.00 – 12.00: Inspirationsföreläsning om empati
Mary Juusela är en av Sveriges ledande experter inom human hållbarhet, värdegrund och tolerans.  Hon föreläser om mänskliga beteenden och om hur individer och grupper kommer längre genom att vara inkluderande och empatiska. Föreläsningen äger rum i Zoom och är öppen för alla medlemmar i RFS lokalföreningar. Maxantal: 300 personer. Först till kvarn!

12.00 – 13.30: Lunch

13.30 – 14.00: Yoga på stol med Annette Nilsson
På detta pass får vi utföra yoga som passar alla åldrar och kroppar. Yogan utförs sittande, med övningar som mjukar upp i rygg och axlar, och avslutas sedan med en lättsam meditation. Yoga på stol är öppet för alla medlemmar och sker via zoom.

14.15: Erfarenhetsutbyte i smågrupper.

Sista dag för anmälan till erfarenhetsutbytet har passerat och är därmed stängd.

  • Om er förening redan har anmält ett ombud och en ersättare till årsmötet, kan dessa även anmäla sig till erfarenhetsutbytet.
  • Om er förening inte har ett ombud till årsmötet, kan respektive lokalförening ändå anmäla två personer att delta i erfarenhetsutbytet.

Deltagarna kommer att delas upp i grupper utifrån sex olika teman.

15.00 – 15.15: Paus

15.15 – 16.00: Erfarenhetsutbytet fortsätter och avslutar dagen

 

SÖNDAG, 9 MAJ:

Årsmötet äger rum i Zoom. Alla årsmötesdeltagare bör delta på minst ett övningsmöte i Zoom före årsmötet (se mer information längre ned). Föranmälan till årsmötet gäller endast röstberättigade ombud, och sker senast den 6 april via detta formulär. 

9.00 – 9.15: Årsmötesdeltagare ansluter till Zoom

9.15 – 9.30: Deltagare prickas av i röstlängd och slussas från väntrum till årsmötesrum

9.30: Årsmötet börjar

10.30: Paus

11.00: Årsmötet fortsätter

12.00: Lunch

13.00: RFS kansli informerar om aktuella frågor

13.30: Nya ordföranden avslutar och tackar

Information om Zoom

Under april kommer RFS kansli hålla flera introduktionsgenomgångar av Zoom.
Deltagarna har möjlighet att ansluta sig utan föranmälan. Alla årsmötesdeltagare ska delta på minst ett övningsmöte före årsmötet. Information om Zoom kommer också att skickas ut med årsmöteshäftet. Här kan se alla datum för övningsmötena: Zoom övningsmöten