Om RFS

Om RFS

Nominera till förtroendeuppdrag

Alla föreningar som är medlemmar i RFS kan nominerar kandidater till förbundsstyrelse, revision och valberedning. Kanske är du själv intresserad av ett förtroendeuppdrag inom förbundet?


Föreningarna skickar sina nomineringar till Valberedning via e-post info@rfs.se eller post till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm. Märk med rubrik ”Valberedningen”.

Se vilka som är på tur att avgå

Kontaktuppgifter till valberedningen

Vill du vara med och påverka?

Genom ett förtroendeuppdrag kan du vara med och påverka förbundets strategiska arbete och framtiden för de lagreglerade frivilliguppdragen. Samtidigt får du möjlighet att öka ditt nätverk kring dessa frågor och ta in ny kunskap. Kontakta din förening och framför ditt intresse, det är föreningen som nominerar kandidater till RFS förtroendeposter.

Läs mer om de olika förtroendeuppdragen

RFS stadgar