Om RFS

Om RFS

Program konferens och årsmöte 2019

Snart är det dags för RFS årliga konferens och årsmöte, denna gång med tema är kvalitet. Programmet är nu helt spikat. Vi ses i Stockholm 11-12 maj.


Program:

LÖRDAG 11 MAJ
Konferensen äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm

12.00 Lunch (Hotel Birger Jarl, Stockholm)
13.00 Jenny Ögren, förbundsordförande, välkommen och introduktion till temat kvalitet
13.10 Mönster i mina monster – Hur världen slutar att vara en jakt på liv och död. Henrik Söder,  Hjärnkollsambassadör, talar om psykisk ohälsa utifrån egna erfarenheter
14.15 10 minuter bensträckare
14.25 Vad är en kvalitativ medlemskommunikation? Annika Sundh Meiling, medlemsutveckling.se
15.10–15.40 Kaffe
15.40-17.00 Valbara seminarier pass 1 (seminarierna erbjuds även under söndagen)

 1. Kvalitet i samarbetet mellan lokalförening och ansvariga myndigheter
  Seminariet lyfter goda exempel på hur samarbetet mellan myndigheter och lokalförening kan organiseras och utvecklas. Vi lyssnar bland till Eskilstuna FS, som ingått Idéburet offentligt partnerskap, IOP, med kommunen, Södra Dalarnas FS som tillsammans med ansvariga myndigheter har skrivit en överenskommelse om samarbete för att utveckla de lagreglerade frivilliguppdragen, Östra Skaraborgs FS och Hallands GMF som båda har ett avtal kring mentorskap samt Sydöstra Skåne FS om att starta besöksgrupp på häkte.
  2. Översyn av godmanssystemet – Så kan RFS bidra
  Under seminariet presenteras den kommande utredningen på godmansområdet. Vi diskuterar och samlar in erfarenheter från olika situationer som ställföreträdare möter i sina uppdrag. Resultatet av diskussionerna kommer att bidra till de förslag och åtgärder som förbundet vill lyfta i den kommande utredningen. Förberedande frågor skickas ut i förväg.
  3. Hur arbetar föreningsstyrelsen för bättre medlemskommunikation?
  Med inspiration av föreläsningen tidigare på dagen diskuterar vi och byter erfarenheter kring hur lokalföreningarna kan utveckla sin medlemskommunikation. Seminariet bygger på att deltagarna arbetar praktiskt och delar tankar. Vi ger praktiska verktyg och övningar att ta med hem till det lokala styrelsearbetet.

18.30 Middag
(efter middagen erbjuds möjlighet till erfarenhetsutbyte)

SÖNDAG 12 MAJ

Årsmötet äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm

9.00 Årsmötet börjar
10.30 Kaffe
11.00 Årsmötet fortsätter
12.00 Lunch
13.00 RFS kansli informerar om aktuella frågor
13.30 Tack och på återseende nästa år!

13.35 Valbara seminarier pass 2 (samma seminarier som erbjuds under lördagen, se mer information ovan)

15.00 Avslutning och hemresa

(med reservation för ändring)

Har du frågor om programmet?
Kontakta Helene Ericsson på RFS kansli, info@rfs.se, 08-556 068 30.

Ladda ner programmet som pdf