Om RFS

Om RFS

Val vid årsmötet 2019

Årsmötet 2019 ska välja förbundsordförande, en allmän ledamot, en ledamot med specialkompetens inom området ”kriminalvårdsområdet”, samt två ersättare. Därutöver ska en revisor samt en revisorsersättare väljas, en ordinarie valberedare och två ersättare till valberedningen.


Lista över de förtroendevalda (årtalet visar när omval ska ske):

 

Ordförande

Jenny Ögren, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2019

Allmänna ledamöter

Jennica Simesgården, Södra DalarnaFS, val 2021

Lisbeth Karlsson, Söderhamn FS, val 2020

Per Brugge, Lund FS, val 2019

Bjarne Lynbech, Hultsfred-Vimmerby FS, val 2020

Uppdragsansvariga ledamöter

Socialtjänstområdet: Elisabeth Olin, Göteborg FS, val 2021

Kriminalvårdsområdet: Lisbeth Malmqvist, Södra Vätterbygdens FS, val 2019

Tvångspsykiatriområdet: Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks FS, val 2020

Godmansområdet: Henrik Mörner, Strängnäs FS, val 2021

Ersättare: Peter Johansson, UmeåFS, val 2019

Ersättare: Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS, val 2019

Revisorer

Sammankallande: Gösta Eklund, Lund FS, val 2020

Revisor: Anders Cederlund, Västra Blekinge FS, val 2019

Ersättare: Lena Billig, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2019

Valberedningen

Sammankallande: Magnus Stern, Örebro FS, val 2021

Valberedning: Maud Plantin, Heby kommun FS, val 2020

Valberedning: Kjell Forss, Luleå FS, val 2019

Ersättare: Claes-Göran Mårlind, Västra Blekinge FS, val 2019

Ersättare: Gunilla Runström, Södra Dalarna FS, val 2019

Läs om förtroendeuppdragen här