Om RFS

Om RFS

Val vid årsmötet 2021

Årsmötet 2021 ska välja fyllnadsval förbundsordförande 1 år, en allmän ledamot 3 år, en allmänt ledamot på fyllnadsval 1 år, en ledamot med specialkompetens inom ”godmansområdet” 3 år, en ledamot med specialkompetens inom ”socialtjänstområdet” 3 år samt två ersättare. Därutöver ska en ordinarie revisor samt en revisorsersättare väljas, en ordinarie valberedare och två ersättare till valberedningen.


Lista över de förtroendevalda (årtalet visar när omval ska ske):

 

Ordförande

Mimmi Agnevald Haugen, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2022

Allmänna ledamöter

Jennica Simesgården, Södra Dalarna FS, val 2021

Lisbeth Karlsson, Söderhamn FS, val 2023

Vakant, fyllnadsval 1 år, val 2022

Bjarne Lynbech, Hultsfred-Vimmerby FS, val 2023

Uppdragsansvariga ledamöter

Socialtjänstområdet: Elisabeth Olin, Göteborg FS, val 2021

Kriminalvårdsområdet: Ola Kuremyr, Västra Gästriklands FS, val 2022

Tvångspsykiatriområdet: Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks FS, val 2023

Godmansområdet: Henrik Mörner, Strängnäs FS, val 2021

Ersättare: Vakant, val 2021

Ersättare: Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS, val 2021

Revisorer

Sammankallande: Gösta Eklund, Lund FS, val 2023

Revisor: Lars-Åke Norrman, Örnsköldsviks FS, val 2021

Ersättare: Lena Billig, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2021

Valberedningen

Sammankallande: Kjell Forss, Luleå FS, val 2022

Valberedning: Maud Plantin, Heby kommun FS, val 2023

Valberedning: Amy Lindquist Arrue, Eskilstuna FS, val 2021

Ersättare: Christer Arvidsson, Kristianstad FS, val 2021

Ersättare: Eva Kälveskog, Gävle FS , val 2021

Läs om förtroendeuppdragen här