Om RFS

Om RFS

Val vid årsmötet 2020

Årsmötet 2020 ska välja två allmänna ledamöter, en ledamot med specialkompetens inom området ”psykiatriområdet”, samt två ersättare. Därutöver ska en sammankallande revisor samt en revisorsersättare väljas, en ordinarie valberedare och två ersättare till valberedningen.


Lista över de förtroendevalda (årtalet visar när omval ska ske):

 

Ordförande

Mimmi Agnevald Haugen, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2022

Allmänna ledamöter

Jennica Simesgården, Södra DalarnaFS, val 2021

Lisbeth Karlsson, Söderhamn FS, val 2020

Per Brugge, Lund FS, val 2022

Bjarne Lynbech, Hultsfred-Vimmerby FS, val 2020

Uppdragsansvariga ledamöter

Socialtjänstområdet: Elisabeth Olin, Göteborg FS, val 2021

Kriminalvårdsområdet: Ola Kuremyr, Västra Gästriklands FS, val 2022

Tvångspsykiatriområdet: Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks FS, val 2020

Godmansområdet: Henrik Mörner, Strängnäs FS, val 2021

Ersättare: Svante Björding, Hallands GMF, val 2020

Ersättare: Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS, val 2020

Revisorer

Sammankallande: Gösta Eklund, Lund FS, val 2020

Revisor: Lars-Åke Norrman, Örnsköldsviks FS, val 2021

Ersättare: Lena Billig, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2020

Valberedningen

Sammankallande: Kjell Forss, Luleå FS, val 2022

Valberedning: Maud Plantin, Heby kommun FS, val 2020

Valberedning: Amy Lindquist Arrue, Eskilstuna FS, val 2021

Ersättare: Claes-Göran Mårlind, Västra Blekinge FS, val 2020

Ersättare: Inger Rönnquist, Pite Älvdals GMF, val 2020

Läs om förtroendeuppdragen här