Om RFS

Om RFS

Val vid årsmötet 2021

Årsmötet 2021 ska välja två allmänna ledamöter, en allmänt ledamot på fyllnadsval 1 år, en ledamot med specialkompetens inom området ”godmansområdet”, samt två ersättare. Därutöver ska en ordinarie revisor samt en revisorsersättare väljas, en ordinarie valberedare och två ersättare till valberedningen.


Lista över de förtroendevalda (årtalet visar när omval ska ske):

 

Ordförande

Mimmi Agnevald Haugen, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2022

Allmänna ledamöter

Jennica Simesgården, Södra Dalarna FS, val 2021

Lisbeth Karlsson, Söderhamn FS, val 2023

Vakant, fyllnadsval 1 år, val 2022

Bjarne Lynbech, Hultsfred-Vimmerby FS, val 2023

Uppdragsansvariga ledamöter

Socialtjänstområdet: Elisabeth Olin, Göteborg FS, val 2021

Kriminalvårdsområdet: Ola Kuremyr, Västra Gästriklands FS, val 2022

Tvångspsykiatriområdet: Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks FS, val 2023

Godmansområdet: Henrik Mörner, Strängnäs FS, val 2021

Ersättare: Vakant, val 2021

Ersättare: Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS, val 2021

Revisorer

Sammankallande: Gösta Eklund, Lund FS, val 2023

Revisor: Lars-Åke Norrman, Örnsköldsviks FS, val 2021

Ersättare: Lena Billig, Solna-Sundbyberg ÖKSS, val 2021

Valberedningen

Sammankallande: Kjell Forss, Luleå FS, val 2022

Valberedning: Maud Plantin, Heby kommun FS, val 2023

Valberedning: Amy Lindquist Arrue, Eskilstuna FS, val 2021

Ersättare: Christer Arvidsson, Kristianstad FS, val 2021

Ersättare: Eva Kälveskog, Gävle FS , val 2021

Läs om förtroendeuppdragen här