Om RFS

Om RFS

Villkor för reseersättning

När du reser som representant för din lokalförening för att delta på konferensen och årsmötet är det viktigt att du tänker på följande för att få ersättning för bokad resa.


Boka i god tid

Boka resan i god tid för att få bästa pris och tillgänglighet. Orimligt höga resekostnader ersätts inte. Tänk på att resebyråer tar ut avgifter som inte ersätts.
Stäm av med kansliet innan du bokar om du är osäker.

Gör ett kostnadseffektivt val
För att få ersättning krävs det att du valt det mest kostnadseffektiva alternativet. Järnvägsresa 2 klass eller billigaste alternativ.
(Alternativt kan resan ersättas med summan för det billigaste resealternativet.)

Taxiresor
Ersättning för taxiresor utgår endast om inget annat färdmedel är tillgängligt eller om det är det billigaste (ex att flera delar taxi och priset per person blir billigare än ex flygbuss eller andra färdmedel). Stäm gärna av med kansliet i förväg.

Spara kvitton och originalbiljetter
Kvitton och originalbiljetter ska skickas till kansliet med reseräkningen för att man ska få ersättning. Reseräkningen (själva blanketten) delas ut på det mötet du får reseersättning för.

Skicka in reseräkningen omgående
Fyll i reseräkningen direkt efter resan. Senast en månad efter arrangemanget måste din reseräkning med bifogade originalbiljetter eller kvitton ha kommit in till kansliet, för att du ska ha rätt till reseersättning. Alla resenärers/deltagares namn ska finnas med på reseräkningen, det gäller alla färdmedel även bil. Blanketten måste fyllas i där man redogör för alla biljetter som ska bifogas. På kvittona och/eller biljetterna ska det tydligt framgå total summa, resmål samt vilket datum resan görs.

Resor med bil
Bilresor ersätts endast om det är det billigaste alternativet. Alternativt kan bilresor ersättas med summan för det billigaste resealternativet. Observera att deltagare från samma ort uppmanas att samåka.

Glöm inte att signera blanketten

Här kan du boka resor:

www.sj.se 0771-75 75 75

www.momondo.se – jämför olika bolag

www.seat24.se – jämför olika bolag

www.flygresor.se – jämför olika bolag

www.flygresor.com – jämför olika bolag

www.norwegian.se –  0770- 45 77 00

www.flygbra.se – 0771 -55 00 10

*Villkor enligt årsmötets beslut om arvoden och ersättningar 2009 (1 Mb), öppnaflygbra.ses i nytt fönster